index.gif (3505 bytes)

 

清微版畫
本圖檔皆屬版權,非經許可請勿轉載作任何用途
萬法天師 玄天上帝 太歲殷元帥 東華教主
清微教主魏元君 清微傳教祖元君 混元教主路真君 洞玄教主辛祖師
洞法傳教馬元君 神功妙濟許真君 九鳳宋天君 海瓊白真人
轄落王元帥 糾察王副帥 任元帥 寗元帥

翊靈溫元帥

仁聖康元帥 靈官馬元帥 都督趙元帥
雷門畢元帥 雷門苟元帥 酆都孟元帥 酆都韋元帥
虎丘高元帥 虎丘王元帥 洞神劉元帥 洞神龐元帥
神雷石元帥 阴靈關元帥 炳靈王元帥 先鋒李元帥
猛烈鐵元帥 風輪周元帥 忠靖張元帥 監生高元帥
九蟒楊元帥 斬邪誅魅鍾將軍 鎮山誅邪楊將軍 大刀斬鬼劉將軍

策劃

洪百堅

製作單位

道教學術資訊網站

製作

洪百堅

道教各類圖畫集,即日起只開放部份,其餘則開放會員觀賞。

加入社群會員請按此